[AGRA / DELHI / JAIPUR / FATHEPUR SIKRI]



[INDIA: 01-02/2011]
[Nikon D 90]