[AGRA / DELHI / JAIPUR / FATHEPUR SIKRI][INDIA: 01-02/2011]
[Nikon D 90]